Sausās uzturdevas pamatēdiena/konserva iepirkums daudzslāņu iepakojuma materiālā ar alumīnija slāni un karbīda sildelementu

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

NBS AŠ

 

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums:

“Sausās uzturdevas pamatēdiena/konserva iepirkums daudzslāņu iepakojuma materiālā ar alumīnija slāni un karbīda sildelementu”

 

Tirgus izpētes mērķis:

NBS ir ieinteresēti pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas veikt pamatēdiena/konserva fasēšanu daudzslāņu iepakojuma materiālā ar alumīnija slāni, izmantojot horizontālo termoformēšanas iekārtu, kā arī noskaidrot vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

 

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – Ingrida.Eidina@mil.lv un Ervins.Aizpurietis@mil.lv

 

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš:

līdz 08.02.2019., plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!

 

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersonas:

Kapt. I.Eidiņa-Mežsēta,

Tel. 67071143

Mob.+371 26568361

 

majors E.Aizpurietis

Tel.67071142

Mob.+371 22038135