Šķembu, grants un smilts iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Tirgus izpētes mērķis: ZSŠ ir ieinteresēts noskaidrot uzņēmumu iespējas pārdot beramās frakcijas.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasts adresi: agris.sprancmanis@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 24.05.2021.plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona: Agris Sprancmanis

(tālr: 67335942, agris.sprancmanis@mil.lv).

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!