Smērvielas un tehniskie šķidrumi kuģiem un peldlīdzekļiem

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecības 1.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Smērvielas un tehniskie šķidrumi kuģiem un peldlīdzekļiem

Tirgus izpētes mērķis: NP 1.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: gints.fridrihsons@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 05.10.2023. plkst. 16:00  (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona: Gints Fridrihsons, tālr. 63404213, e-pasts: gints.fridrihsons@mil.lv.