Spark plug cleaner and tester SPCT100A/Aizdedzes sveču tīrītājs un testeris SPCT100A

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:.

NBS NP 2.RNC

Plānoto iepirkumu nosaukums: Spark plug cleaner and tester SPCT100A/Aizdedzes sveču tīrītājs un testeris SPCT100A

Tirgus priekšizpētes mērķis:

2.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski rakstot uz e-pasta adresi : eriks.feldentals@mil.lv.

Tirgus priekšizpētes termiņš:

līdz 30.07.2021. plkst. 15:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona:

Ēriks Feldentāls, e-pasta adrese: eriks.feldentals@mil.lv.