Speciālais 400Hz 25m pagarinātājs SII 4x1x70+4x1 70mm2, alvots, lokans vadītājs IEC60228,5

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Plānotā iepirkuma nosaukums: Speciālais 400Hz 25m pagarinātājs SII 4x1x70+4x1 70mm2, alvots, lokans vadītājs IEC60228,5  

Tirgus izpētes mērķis: 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs ir ieinteresēts noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas.

Tirgus izpētes informācijas pieejamība iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un, lai saņemtu plānotā iepirkuma priekšmeta funkcionālās prasības, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: Janis.grantins@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 19.11.2023. plkst. 12:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Jānis Grantiņš

Janis.grantins@mil.lv