Sporta zāles aprīkojums un inventārs

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

VAMOIC

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums:

Sporta zāles aprīkojums un inventārs

Tirgus izpētes mērķis:

VAMOIC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas, minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par vēlmi piedalīties tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – eduards.tarasovs@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš:

līdz 10.10.2019, plkst. 11:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā). 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

kpr.E.Tarasovs

mob.tālr.+37129645818