Taktiskā cietušo šķirošanas gaisma

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Plānotā iepirkuma nosaukums: Taktiskā cietušo šķirošanas gaisma

Tirgus izpētes mērķis: Uzņēmumu informēšana par Pasūtītāja plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Pieteikumu par piedalīšanos tirgus izpētes procesā vai jautājumus, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, sūtīt uz e-pasta adresi – sintija.pulina@mil.lv. 

Tirgus izpētes/jautājumu iesniegšanas termiņš: 06.08.2020. plkst. 17:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Sintija Pūliņa

Tālr.: (+371) 67804431

E-pasts: sintija.pulina@mil.lv