Telpu uzkopšanas pakalpojums

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Telpu uzkopšanas pakalpojums

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piedāvāt pakalpojumu, kā arī vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: aija.broka@valic.gov.lv  

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 29.09.2023. plkst. 15:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Aija Broka

(tālr.: +371 2 8675584, e-pasts: aija.broka@valic.gov.lv)