Teltene KIAS-Mod1 "ATPŪTA-L1"

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: “Par teltenes “Teltene KIAS-Mod1 “ATPŪTA-L1” iegādi NBS vajadzībām”

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un lai saņemtu plānotā iepirkuma detalizētas funkcionālās prasības šim tirgus izpētes priekšmetam, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: aigars.rozenbergs@vamoic.gov.lv 

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 18.03.2019. plkst. 11:00 e-pastā

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersonas:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra

pārvaldes referents Aigars Rozenbergs (tālr. 67300285);

e-pasta adrese: aigars.rozenbergs@vamoic.gov.lv