Tirgus izpēte- bruņojuma ražošanas iespējas Latvijā

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Plānotās tirgus izpētes procedūras nosaukums: 

Bruņojuma ražošanas iespējas Latvijā:

 1. Ieroči un ieroču sistēmas/platformas ieskaitot inovatīvos risinājumus;
 2. Visa veida NATO standarta munīcija, kā arī inovatīvās munīcijas risinājumi.

Tirgus izpētes mērķis: Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Nacionālās aizsardzības akadēmijas (NAA) Aizsardzības tehnoloģiju un inovācijas centrs (NAA ATIC) veic tirgus izpēti ar mērķi noskaidrot Latvijas militārās industrijas spēju  bruņojuma ražošanā.

Piedāvātajiem risinājumiem vēlama atbilstība šādiem rādītājiem:

 • bruņojumu iespēja izgatavot Latvijas teritorijā ar iespējami mazāku ārvalstu izcelsmes izejmateriālu īpatsvaru;
 • sastāvdaļas var būt iegādātas no sertificētiem ražotājiem;
 • salīdzinoši vienkārši replicējama izgatavošanas tehnoloģija;
 • vienkāršotas prasības risinājuma transportēšanai, uzglabāšanai, bruņojuma uzstādīšanai (lietošanai), lietotāju un uzturētāju apmācībai;
 • izgatavošanas/iegādes izmaksas ir samērojamas ar citās NATO/ES valstīs pieejamu ekvivalentu vai funkcionāli pielīdzināmu risinājumu izmaksām. 

 

Pieteikumā lūdzam ietvert:

 • uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju (tīmekļa mājas lapa, e-pasts un tālruņa numurs);
 • īss piedāvātā bruņojuma apraksts brīvā tekstā (ieskaitot vizuālos materiālus, ciktāl pieejams);
 • īss uzņēmuma kompetenču apraksts (ieskaitot iepriekšējos sadarbības projektus ar NBS vai citu NATO/ES dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, ciktāl pieejams)
 • uzņēmuma jābūt AM izsniegtai speciālajai atļaujai(licencei) militāro preču ražošanai

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Pieteikumus līdzdalībai tirgus izpētē lūdzam sūtīt uz e-pastu: andris.daugulis@mil.lv

Pieteikumā lūdzam ietvert:

 • uzņēmuma nosaukumu un kontaktinformāciju (tīmekļa mājas lapa, e-pasts un tālruņa numurs);
 • īss piedāvātā risinājuma/risinājumu apraksts brīvā tekstā (ieskaitot vizuālos materiālus, ciktāl pieejams);
 • īss uzņēmuma kompetenču apraksts (ieskaitot iepriekšējos sadarbības projektus ar NBS vai citu NATO/ES dalībvalstu bruņotajiem spēkiem, ciktāl pieejams)

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 23.02.2024. plkst. 17:00