Transportlīdzekļu remonta darbnīcas aprīkojums (krājumi)

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: NBS Nodrošinājuma pavēlniecības Transporta remonta nodrošinājuma centrs (NBS NP TRNC)

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: Transportlīdzekļu remonta darbnīcas aprīkojums (krājumi).

Tirgus izpētes mērķis: NBS NP TRNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: martins.konstva@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 24.03.2023. plkst. 16:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Mārtiņš Konstva

(tālr.: 26555127, martins.konstva@mil.lv )