Treniņu zāles peldbaseinā aprīkošana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: AM NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Iepirkuma priekšmets: ,,Treniņu zāles peldbaseinā aprīkošana

Tirgus izpētes mērķis: Pirms atbilstošā iepirkuma organizēšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas iepirkuma priekšmeta īstenošanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Detalizētāku informāciju par iepirkuma priekšmetu sniedz Andris Ulāns, e-pasts andris.ulans@mil.lv, tel. Nr. 67800274

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: 12.06.2019. līdz plkst. 17:00

Tirgus izpētes kontaktpersona:

NBS NP Apgādes pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas juriste

vlt. Kristīne Pikunova e-pats: kristine.pikunova@mil.lv, Tālr.: 67804431

 

Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm!