UPS iegāde mobilām kastēm

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (NP 1.RNC)

Plānotās iepirkumu procedūras nosaukums: UPS iegāde mobilām kastēm

Tirgus izpētes mērķis: NP 1.RNC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasts adresi:  imants.mincenbergs@mil.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 26.februārim plkst. 12:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona: Imants Mincenbergs, tālr. +371 26707027, e-pasts: imants.mincenbergs@mil.lv