Vēsa laika cepure

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Plānotais iepirkums: Vēsa laika cepures iegāde

Tirgus izpētes mērķis: Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola ir ieinteresēta noskaidrot  komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi – guntars.kukulinskis@kalpakaskola.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 18.10.2021. plkst. 12:00

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona:

Guntars Kukuļinskis

Tel.: + 371  26318356

e-pasts: guntars.kukulinskis@kalpakaskola.lv