Videokameras

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

NBS Nodrošinājuma pavēlniecība

Plānotā iepirkuma nosaukums:

“Videokameras”

Tirgus izpētes mērķis:

Ieinteresēto Piegādātāju informēšana par Pasūtītāja plānoto iepirkumu.

Informācija ieinteresētajam Piegādātājam (uzņēmējam):

Pieteikumu par piedalīšanos tirgus izpētes procesā vai jautājumus, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu, sūtīt uz e-pasta adresi – sintija.pulina@mil.lv.

Tirgus izpētes/jautājumu iesniegšanas termiņš:

27.07.2021., plkst. 17:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Sintija Pūliņa

Tālr.: (+371) 67804431