Vides kvalitātes monitoringa analīzes un mērījumi

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: VAMOIC

Plānotais iepirkums: “Vides kvalitātes monitoringa analīzes un mērījumi”

Tirgus izpētes mērķis: VAMOIC ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanā.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam: Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi: sindra.elksne@vamoic.gov.lv

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 20.02.2020. plkst. 17:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

Tirgus izpētes kontaktpersona:

VAMOIC Vides un poligonu pārvaldības departamenta Vides kvalitātes nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Sindra Elksne

sindra.elksne@vamoic.gov.lv