Virsjakas un puskombinzona iegāde/Overcoat and semi-overalls

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: Virsjakas un puskombinzona (auksta laika, KIAS-Mod1) iegāde

Tirgus izpētes mērķis: Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētē un lai saņemtu plānotā iepirkuma priekšmeta funkcionālās prasības, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi zigmunds.balodis@valic.gov.lv.

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš: līdz 03.03.2021. plkst. 17:00 pa e-pastu.

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Zigmunds Balodis

Tālr. (+371) 28393254

e-pasts: zigmunds.balodis@valic.gov.lv

 

The State Defence Logistics and procurement centre of the Republic of Latvia announces market research on procurement of “Overcoat and semi-overalls for cold weather KIAS-Mod1”.

The purpose of market research is to collect and document opinions and make informed decisions on vendors’ abilities to supply above mentioned production, as well as average market prices.

In order to receive draft functional requirements on the subject of market research, please
send an application to the e-mail address zigmunds.balodis@valic.gov.lv
Market research deadline is March 3, 2021 17:00 (GMT+2) (applications after the deadline
will not processed).

Point of contact:

Zigmunds Balodis

Phone: (+371) 28393254

zigmunds.balodis@valic.gov.lv