Žalūziju iegāde un uzstādīšana

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs: Mācību vadības pavēlniecības štābs.

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums: „ Žalūziju iegāde un uzstādīšana”.

Tirgus izpētes mērķis: Mācību vadības pavēlniecības štābs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas, noskaidrot žalūziju piegādes un uzstādīšanas pakalpojuma vidējo tirgus cenu un pakalpojuma izpildes termiņu (veicot komersantu iesniegto finanšu piedāvājumu analīzi), kā arī, lai pilnveidotu Tehniskās specifikācijas datus.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam): Par piedalīšanos tirgus izpētes procesā un, lai saņemtu plānotā iepirkuma priekšmeta specifikāciju, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e‑pasta adresi: kristine.brokane@mil.lv .

Tirgus izpētes iesniegšanas termiņš: līdz 14.06.2021. plkst. 12:00.

Tirgus izpētes gaitas kontaktpersona: Kristīne Brokāne, e-pasts: kristine.brokane@mil.lv .