Ziemas zeķu KFT-LPT iegāde

Izsludināšanas datums
Termiņa beigu datums

Pasūtītājs:

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Plānotās iepirkuma procedūras nosaukums:

Ziemas zeķu KFT-LPT iegāde

Tirgus izpētes mērķis:

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot uzņēmumu spējas piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus, kā arī to vidējās tirgus cenas, lai realizētu iepriekš minēto, plānoto iepirkumu.

Tirgus izpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam):

Par piedalīšanos tirgus izpētē, un, lai saņemtu plānotā iepirkuma priekšmeta funkcionālās prasības, lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pasta adresi zigmunds.balodis@valic.gov.lv.

Tirgus izpētes informācijas iesniegšanas termiņš:

līdz 21.06.2021., plkst. 17:00 pa e-pastu.

Tirgus izpētes kontaktpersona:

Zigmunds Balodis

Tālr. (+371) 2 8393254

E-pasts: zigmunds.balodis@valic.gov.lv