Eiropas Aizsardzības fonda iespējas

Aktualitātes:

Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund – EDF) darbība notiek saskaņā ar 2021. gada 29.aprīlī Eiropas Parlamentā un Padome pieņemto EDF regulu 2021/697, attiecinot šīs sadarbības iniciatīvas darbību uz laika ietvaru no 2021.-2027.gadam un finansējumu 7,953 miljardu eiro apmērā.

EDF paredz darba programmas (WP) izstrādi un apstiprināšanu katram fonda darbības kalendāram gadam, uz kuras pamata ES dalībvalstu uzņēmumi Eiropas Komisijā izvērtēšanā iesniedz pārrobežu sadarbības industriālās sadarbības projektu pieteikumus. Dalībvalstis katru gadu indikatīvi vienojas arī par EDF Daudzgadu perspektīvu, kas ietver iespējamo projektu tēmu loku vairākiem gadiem uz priekšu.

EDF Darba programmas 2022. gadam pakotne ir apstiprināta 2022. gada vidū. EDF Darba programmas 2022. gadam pielikumi Nr. 1 (vispārīgāks pārskats) un Nr. 3. (detalizēti apraksti) ar jauno projektu tēmu aprakstiem ir pieejami šīs lapas rubrikā “Noderīgi darbam”.  Noderīga informācija saistībā ar EDF darba programmu ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā sadaļā par EDF aktualitātēm - skat. saiti: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/europea…

Eiropas Komisijas faktu lapa par EDF Darba programmas 2022 tvērumu ir pieejama šeit: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/factsheet-edf-calls-2022_en

Eiropas Komisijas paziņojumu presei ar papildus skaidrojumiem par darba programmas tvērumu skat. šeit:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3283

Jauno EDF projektu pieteikumu iesniegšanas uzaicinājumi ir publicēti Eiropas Komisijas mājas lapas sadaļā “Funding & Tender portal” – skat. saiti: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/p…

EDF Darba programmas 2022. gadam ietvaros industrijas un pētniecības iestāžu jauno projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš Eiropas Komisijā ir noteikts līdz 2022.gada 24. novembrim.

Aizsardzības ministrijas (AM) Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta prezentāciju, kas ietver ieteikumus projektu pieteikumu sekmīgai sagatavošanai, kā arī pārskatu par AM identificētām EDF Darba programmas 2022.gadam prioritārām jauno projektu tēmām un funkcionāliem virzieniem skat. šeit: saite vai norāde uz failu rubrikā “Noderīgi darbam”.  

Eiropas Aizsardzības fonda mērķi, salīdzinājumā ar Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (European Defence Industry Development Programme – EDIDP) un Aizsardzības pētniecības sagatavošanas darbības programmu (Preparatory Action for Defence Research – PADR), faktiski paliek nemainīgi - veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši nozīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā inovāciju dzinējiem, kas ļauj līdzsvarot konkurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kas, apvienojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību, paver iespējas šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas produktu izstrādē.

Finansējums tiek paredzēts gan jaunu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei, gan esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošanai. EDF ir īpaši mērķēts uz revolucionārām inovācijām, līdz 8 % no līdzekļiem tiek paredzēti revolucionārām tehnoloģijām un inovatīvām iekārtām.

EDF regulā tiek paredzēts 100% apmērā līdzfinansēt pētniecības projektus no EDF budžeta. Savukārt, maksimālais iespējamais ES līdzfinansējums attīstības projektu testēšanas, kvalifikācijas un sertifikācijas aktivitātēm, salīdzinājumā ar EDIDP nosacījumiem, ir nedaudz samazināts līdz 80% līmenim.

Kontaktinformācija:

Jautājumu gadījumā par EDF problemātiku, kā arī, lai konsultētos par konkrētu aizsardzības nozares produktu, kuru potenciāli varētu pieteikt EDF programmas finansējumam, lūdzam sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentu, nosūtot e-pastu uz edf@mod.gov.lv
Informācija par EDF nacionālo kontaktpunktu tīklu dalībvalstīs ir skatāma šeit: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/network…