Eiropas Aizsardzības fonda iespējas

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus un pētniekus iepazīties ar Eiropas Aizsardzības fonda iniciatīvu – Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmu (European Defence Industry Development Programme) un tās sniegtajām iespējām inovatīvu aizsardzības projektu izstrādē.

Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmas mērķis  ir veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši nozīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā inovāciju dzinējiem, kas ļauj līdzsvarot konkurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kas, apvienojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību, paver iespējas šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas produktu izstrādē.

Lai arī pašreiz vēl noslēdzas darbs pie regulas izveides, sagaidāms, ka 2019. un 2020. gadā grantu veidā tiks piešķirti 500 miljoni EUR konsorcijiem, kurā ietilpst vismaz trīs institūcijas (gan pētnieki, gan industrija) un, kas pārstāv vismaz trīs Eiropas Savienības dalībvalstis. Regulas projekts pašreiz paredz līdz 20% finansējumu sistēmu prototipu izstrādei un līdz pat 100% pārējo regulai atbilstošu darbību finansēšanai.

Paredzēts finansēt sekojošas darbības: jaunu inovatīvu produktu  un tehnoloģiju izstrāde vai esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošana; pētījumi; riska mazināšanas testi; prototipu izstrāde; produktu/tehnoloģiju testēšana; kvalifikācija; sertifikācija; tehnoloģiju izstrāde, kas veicinātu produktu dzīves ciklu. Projekta dalībvalstīm ir jābūt kopēji izstrādātai tehniskajai specifikācijai un atbalstam no attiecīgo valstu Aizsardzības ministrijām.

Iespējamās jomas, kas varētu tikt atbalstītas ir: informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un to savietojamība,  mākoņprogrammēšana, droša satelītkomunikācijas, kripto tehnoloģijas, kiberjoma, jaunās paaudzes sensori, mākslīgais intelekts, robotika, bezpilotu sistēmas, pretdronu spēja; dronu spiets, autonoma jūras pretmīnu spēja, ISTAR tehnoloģijas. Atbalstāmo tehnoloģiju saraksts vēl ir izstrādes stadijā. Paredzēts, ka iesniegtos projektus vērtēs neatkarīgi eksperti un pēc tam nodos dalībvalstīm apstiprināšanai.

Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmas ietvaros būtiska iezīme ir industrijas iniciatīvai, jo dalībvalstīm programmas darbībā tiks paredzēta ierobežota loma, proti, tās varēs balsot par piedāvātajiem projektiem, apliecināt attīstīto tehnoloģiju pielietojamību un lietderību, kā arī valstu eksperti varēs piedalīties projektu izvērtēšanā.

Lai veicinātu Latvijas aizsardzības industrijas iesaisti, Aizsardzības ministrija regulāri konsultējas ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kas pārstāv aizsardzības nozares uzņēmumus un pētniecības institūcijas.  Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija apkopo informāciju par potenciālajiem projektiem, kurus varētu pieteikt Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmai. Tāpat sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek apzinātas iespējas Latvijas uzņēmumiem un pētniekiem iesaistīties citu dalībvalstu atbalstītos projektos.

Šā gada 9. maijā Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija organizē Inovāciju domnīcu, kuras laikā Aizsardzības ministrija informēs par aktualitātēm saistībā ar Eiropas Aizsardzības fonda ietvaros paredzēto finansējumu un kopā ar industriju pārrunās potenciālos Latvijas aizsardzības industrijas projektus produktus, kas varētu tikt pieteikti Eiropas aizsardzības fonda finansējumam.

Kontaktinformācija

Lai iegūtu precīzāku informāciju par Eiropas Aizsardzības fondu vai konsultētos par konkrētu aizsardzības nozares produktu, kuru potenciāli varētu pieteikt fonda finansējumam, lūdzam sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļas vecāko referentu Mārci Balodi, nosūtot e-pastu uz marcis.balodis@mod.gov.lv vai kanceleja@mod.gov.lv