Eiropas Aizsardzības fonda iespējas

Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund – EDF) darbība notiek saskaņā ar 2021. gada 29.aprīlī Eiropas Parlamentā un Padome pieņemto EDF regulu 2021/697, attiecinot šīs sadarbības iniciatīvas darbību uz laika ietvaru no 2021.-2027.gadam un finansējumu aptuveni 8 miljardu eiro apmērā.

EDF paredz darba programmas (WP) izstrādi un apstiprināšanu katram fonda darbības kalendāram gadam, uz kuras pamata ES dalībvalstu uzņēmumi Eiropas Komisijā izvērtēšanā iesniedz pārrobežu sadarbības industriālās sadarbības projektu pieteikumus. Dalībvalstis katru gadu indikatīvi vienojas arī par EDF Daudzgadu perspektīvu, kas ietver iespējamo projektu tēmu loku vairākiem gadiem uz priekšu.

EDF mērķi, salīdzinājumā ar Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (European Defence Industry Development Programme – EDIDP) un Aizsardzības pētniecības sagatavošanas darbības programmu (Preparatory Action for Defence Research – PADR), faktiski paliek nemainīgi - veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

Aizsardzības ministrija (AM) vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši nozīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā inovāciju dzinējiem, kas ļauj līdzsvarot konkurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kas, apvienojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību, paver iespējas šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas produktu izstrādē.

Finansējums tiek paredzēts gan jaunu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei, gan esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošanai. EDF ir īpaši mērķēts uz revolucionārām inovācijām, līdz 8 % no līdzekļiem tiek paredzēti revolucionārām tehnoloģijām un inovatīvām iekārtām.

EDF regulā tiek paredzēts 100% apmērā līdzfinansēt pētniecības projektus no EDF budžeta. Savukārt, maksimālais iespējamais ES līdzfinansējums attīstības projektu testēšanas, kvalifikācijas un sertifikācijas aktivitātēm, salīdzinājumā ar EDIDP nosacījumiem, ir nedaudz samazināts līdz 80% līmenim.

Aktuālā informācija saistībā ar EDF darba programmu 2024. gadam:

Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi un publicējusi EDF darba programmu 2024. gadam (WP2024). WP2024 ietvaros ir paredzēti 34 uzsaukumi par projektu tēmām gan pētniecībai, gan attīstībai. Jauno projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš EK ir 2024. gada 5. novembris.

Ar visu darba programmas pakotnes materiālu var iepazīties šeit.

AM Aizsardzības industrijas un inovāciju politikas departamenta prezentācija par EDF aktualitātēm, kas ietver arī pārskatu par AM identificētām EDF Darba programmas 2024.gadam prioritārām jauno projektu tēmām un funkcionāliem virzieniem pieejama sadaļas pielikumā: Prezentācijas un informatīvie materiāli.

Lūdzu, pielikumā arī skatīt:

- EK publicētās EDF WP2024 pakotnes vispārējo sadaļu, kā arī projektu tēmu detalizētos aprakstus;

- EK publicēto EDF daudzgadu perspektīvas indikatīvo izvilkuma dokumentu (dokuments indikatīvi parāda iespējamos sadarbības virzienus vairāku gadu perspektīvā. EDF daudzgadu perspektīva katru gadu tiek precizēta un atjaunota).

Ar EK mājas lapas sadaļā “EU Funding & Tenders Portal” aktualizēto informāciju EDF jauno projektu iesniegumu gatavošanai (pieteikumus varēs iesniegt sākot ar 20. jūniju) var iepazīties šeit:

EK Aizsardzības rūpniecības un kosmosa ģenerāldirektorāts (DG DEFIS) no š.g. 28.-29. maijam organizē ikgadējās EDF Informācijas dienas Eiropas Savienības dalībvalstu industrijām. Informāciju par šo pasākumu, kā arī saiti uz dalības reģistrāciju, skatīt šeit.

Aicinām Latvijas industrijas un pētniecības iestāžu interesentus piedalīties pasākumā, lai iegūtu labāku izpratni par EDF projektu dalības prasībām, kā arī izmantotu EK piedāvātās tīklošanas iespējas.

Kontaktinformācija:

Jautājumu gadījumā par EDF problemātiku, kā arī, lai konsultētos par konkrētu aizsardzības nozares produktu, kuru potenciāli varētu pieteikt EDF programmas finansējumam, lūdzam sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentu, nosūtot e-pastu uz edf@mod.gov.lv
 

Informācija par EDF nacionālo kontaktpunktu tīklu dalībvalstīs ir skatāma šeit.