Eiropas Aizsardzības fonda iespējas

Aktualitātes:

Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund – EDF) darbība notiek saskaņā ar 2021. gada 29.aprīlī Eiropas Parlamentā un Padome pieņemto EDF regulu 2021/697, attiecinot šīs sadarbības iniciatīvas darbību uz laika ietvaru no 2021.-2027.gadam un finansējumu 7,953 miljardu eiro apmērā.

EDF paredz darba programmas (WP) izstrādi un apstiprināšanu katram fonda darbības kalendāram gadam, uz kuras pamata ES dalībvalstu uzņēmumi Eiropas Komisijā izvērtēšanā iesniedz pārrobežu sadarbības industriālās sadarbības projektu pieteikumus. Dalībvalstis katru gadu indikatīvi vienojas arī par EDF Daudzgadu perspektīvu, kas ietver iespējamo projektu tēmu loku vairākiem gadiem uz priekšu.

Eiropas Komisijas informācija par EDF aktualitātēm ir skatāma šeit:  https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/europea…

EDF Darba programmas 2022. gadam ietvaros industrijas un pētniecības iestāžu jauno projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš Eiropas Komisijā ir noteikts līdz 2022.gada 24. novembrim. 

Aicinām Latvijas uzņēmumu un pētniekus ņemt dalību Eiropas Komisijas organizētajā ikgadējā EDF informācijas dienas un tīklošanās pasākumā, kas š.g. 30. jūnijā un 1. jūlijā notiks hibrīdā formātā (klātienes pasākumi Briselē, Beļģijā ar distancētas pieslēgšanās iespējām videoformātā). Šī būs laba iespēja gan pilnveidot izpratni par EDF darba programmas tvērumu un prasībām jauno projektu sekmīgai pieteikšanai, gan iespējamo sadarbības partneru apzināšanai. Informāciju par reģistrēšanās iespējām dalībai šajā pasākumā ir skatāma šeit: https://www.eu-defence-fund-info-days.eu/ 

Eiropas Aizsardzības fonda mērķi, salīdzinājumā ar Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmu (European Defence Industry Development Programme – EDIDP) un Aizsardzības pētniecības sagatavošanas darbības programmu (Preparatory Action for Defence Research – PADR), faktiski paliek nemainīgi - veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši nozīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā inovāciju dzinējiem, kas ļauj līdzsvarot konkurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kas, apvienojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību, paver iespējas šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas produktu izstrādē.

Finansējums tiek paredzēts gan jaunu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei, gan esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošanai. EDF ir īpaši mērķēts uz revolucionārām inovācijām, līdz 8 % no līdzekļiem tiek paredzēti revolucionārām tehnoloģijām un inovatīvām iekārtām.

EDF regulā tiek paredzēts 100% apmērā līdzfinansēt pētniecības projektus no EDF budžeta. Savukārt, maksimālais iespējamais ES līdzfinansējums attīstības projektu testēšanas, kvalifikācijas un sertifikācijas aktivitātēm, salīdzinājumā ar EDIDP nosacījumiem, ir nedaudz samazināts līdz 80% līmenim.

Kontaktinformācija:

Jautājumu gadījumā par EDF problemātiku, kā arī, lai konsultētos par konkrētu aizsardzības nozares produktu, kuru potenciāli varētu pieteikt EDF programmas finansējumam, lūdzam sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentu, nosūtot e-pastu uz edf@mod.gov.lv

Informācija par EDF nacionālo kontaktpunktu tīklu dalībvastīs ir skatāma šeit: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/network…