Industrijas atbalsta politika

Ņemot vērā Valdības doto uzdevumu un valsts aizsardzības politikas plānošanas dokumentos identificēto nepieciešamību pastiprināt vietējo uzņēmumu iesaisti Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) apgādē, Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi Latvijas Aizsardzības un drošības industrijas atbalsta politiku (Ministru kabineta informatīvais ziņojums “Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju”, apstiprināts Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdē).

Dokuments sniedz pamatu aizsardzības nozares un Latvijas uzņēmēju sadarbības organizācijai, kā arī identificē vēlamos sadarbības mehānismus un industrijas atbalsta virzienus.

Kā būtiskākie piemēri jānorāda plānotais atbalsts ar aizsardzības nozari saistītiem pētniecības projektiem vai jaunu militāras nozīmes preču radīšanai, Latvijas uzņēmumu industriālās līdzdalības nodrošināšana lielo ārvalstu iepirkumu ietvaros, militāras nozīmes preču iepirkumi Latvijā piegāžu drošības risku mazināšanai un informatīvais atbalsts uzņēmējiem aizsardzības nozares plānoto iepirkumu jomā. Paredzēts, ka industrijas atbalsta politika tiks pastāvīgi papildināta un pilnveidota, iespēju robežās ņemot vērā aizsardzības nozares un Latvijas uzņēmēju savstarpējās sadarbības rezultātā gūtās atziņas.