Valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītāji

Valsts pārvaldes pakalpojumu izpildes rādītāji par 2020. gadu
(saskaņā ar normatīvā akta prasībām)

Valsts pārvaldes pakalpojuma veids Pieteikto pakalpojumu gadījumu skaits Pieteikumam izmantotais kanāls Pakalpojuma izpildes kavējumu skaits Sūdzību skaits
Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm 10 Elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā 0 0
Licence komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem  0 Elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā 0 0