SIA "Valsts aizsardzības korporācija" dalībnieku sapulces un to lēmumi

Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces un to lēmumi 2024. gadā:

N.p.k.

Dalībnieku sapulces sasaukšanas datums

Darba kārtība

Lēmumi

1. 08.02.2024. 1. Par sabiedrības gaidu vēstules apstiprināšanu

1.1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas gaidu vēstuli SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2024. līdz 2027. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā.

 

1.2. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei iesniegt valsts kapitāla daļu turētājam uzņēmuma 2024. gada budžeta projektu līdz 2024.gada 30.aprīlim.

 

1.3. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei izstrādāt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2024. līdz 2027. gadam, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus. (Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. PROT-12, 20.02.2024.)