Uzņemšana

UZŅEMŠANA PULKVEŽA OSKARA KALPAKA PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ 2021/2022. MĀCĪBU GADAM IR BEIGUSIES!

 

Mācības var uzsākt: pēc 9. klases absolvēšanas (iegūta vispārējā pamatizglītība)
Audzēkņu vecums: 15 - 16 gadi
Iegūstamā kvalifikācija: Jaunākais militārais instruktors (LKI 4.līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
 

Profesionālās izglītības programmas veids un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Iegūstamā profesija            

Programmas īstenošanas ilgums (gados)

Programmas apjoms (mācību stundās)            

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Profesionālās vidējās izglītības programma –

ceturtais LKI līmenis

Pamatizglītība            

Jaunākais militārais instruktors

   4    

5724

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

 

Kā pieteikties mācībām Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā?

1) Jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti.
2) Jāiesniedz apliecība par iegūto vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts. Izvērtēšanā tiks ņemta vērā vidējā atzīme un atzīme matemātikā (vismaz 6 balles);
3) Jāveic psiholoģiskas pārbaudes, lai identificētu līdera dotības, noteiktu noturību stresa situācijās;
4) Jāveic fiziskās sagatavotības testi atbilstoši vecuma grupai un dzimumam;
5) Jāiesniedz vispārīgās medicīniskās pārbaudes izraksti, lai pārliecinātos, ka izglītojamā veselības stāvoklis atbilst dalībai paaugstinātas fiziskās slodzes nodarbībās;
6) Jāveic EUROFIT padziļinātā medicīniskā pārbaude (EKG, sporta ārsts) Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Sporta medicīnas centrā (uz pārbaudi nosūtīs Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola un to vajadzēs veikt tikai pretendentiem, kuri būs izturējuši fiziskās sagatavotības iestājpārbaudījumus).

Papildu informācija par pārbaužu veikšanas un dokumentu iesniegšanas kārtību klātienē tiks precizēta pēc uzņemšanas pieteikuma nosūtīšanas.

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamo atlases rezultāti