Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Aizsardzības politikas departamenta

Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vecākais referents

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, koordinēt un analizēt sadarbību ar EDSO un citām bruņojuma kontroles organizācijām, kā arī bruņojuma kontroles līgumu realizāciju;
 • koordinēt AM nostāju bruņojuma kontroles jautājumos ar Latvijas Ārlietu ministriju un citām iesaistītajām institūcijām;
 • analizēt bruņojuma kontroles attīstības tendences NATO, ES un EDSO;
 • gatavot materiālus, tēzes, prezentācijas bruņojuma kontroles jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • vismaz divu svešvalodu zināšanas, viena no tām labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā, kritērijs ne mazāk kā 80 punkti);
 • zināšanas par nacionālās un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas attīstības tendencēm;
 • labas iemaņas dokumentu projektu, tostarp normatīvo aktu un analītisko dokumentu sagatavošanā;
 • profesionālā darba pieredze, vēlama pieredze valsts pārvaldē, kas ilgāka par gadu;
 • zināšanas par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem;
 • labas analītiskās un plānošanas spējas, darba organizācijas spējas;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar standarta biroja programmatūru;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 14 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.