Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vecākais referents (uz nenoteiktu laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Aizsardzības politikas departamenta Aizsardzības politikas un stratēģijas nodaļas vecākais referents (uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu no  1353 EUR līdz 1590 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie amata pienākumi:

 • analizēt un sekot līdzi hibrīdajam apdraudējumam, tajā skaitā virtuālajā un informācijas vidē, kā arī izstrādāt priekšlikumus šī apdraudējuma mazināšanai;
 • koordinēt un analizēt sadarbību ar ārvalstu domnīcām;
 • analizēt un izstrādāt priekšlikumus AM nostājai par ES-NATO sadarbību, tajā skaitā praktiskajiem aspektiem.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • vismaz divu svešvalodu zināšanas, viena no tām ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā, kritērijs ne mazāk kā 80 punkti);
 • zināšanas par nacionālās un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas attīstības tendencēm (būs rakstisks uzdevums);
 • labas iemaņas dokumentu projektu, tostarp normatīvo aktu un analītisko dokumentu sagatavošanā;
 • vēlama profesionālā darba pieredze;
 • interese un zināšanas par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem;
 • labas analītiskās un plānošanas spējas, darba organizācijas spējas;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar standarta biroja programmatūru.

Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.