Aizsardzības spēju projektu vadības departamenta vecākais eksperts-jurists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Aizsardzības spēju projektu vadības departamenta vecākais eksperts-jurists 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  1052 EUR līdz 1382 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Pamatpienākumi:

 • nodrošināt Aizsardzības spēju projektu vadības departamenta (turpmāk – departaments) atbildībā esošo projektu ietvaros paredzēto līgumu izstrādi, noslēgto līgumu uzraudzību un ar līgumu izpildi saistīto darbību tiesiskumu;
 • nodrošināt departamenta atbildībā esošo projektu nacionālā un starptautiskā līmeņa juridisko jautājumu, risināšanu un koordināciju;
 • identificēt un apkopot ar departamenta atbildībā esošajiem projektiem saistītos riskus un saistīto darbību tiesiskumu, kā arī sniegt priekšlikumus risku novēršanai.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • juridiskā darba pieredze vismaz trīs gadi un pieredze valsts pārvaldē;
 • pieredze tiesību aktu un līguma projektu izstrādē;
 • zināšanas un labas prasmes privāto un publisko tiesību piemērošanā;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • zināšanas par valsts aizsardzības jomu, NBS uzdevumiem;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās;
 • labas analītiskās un plānošanas spējas, prasme darbu koordinēšanā projekta ietvaros;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.