Budžeta un investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

 

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Resursu plānošanas departamenta

 Budžeta un investīciju plānošanas nodaļas vecākais referents

 (uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes laiku)

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē aizsardzības nozarē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • vēlama spēkā esošo valsts budžeta plānošanas, analīzes jomā reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas iemaņas dokumentu, tostarp normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
 • prasme apkopot, sistematizēt un analizēt liela apjoma informāciju;
 • vēlama profesionālā pieredze ekonomikā un finanšu jomā;
 • labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • ļoti labas prasmes darbā ar Microsoft Excel;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiskas spējas, spēja strādāt dinamiskā vidē;
 • iniciatīva un labas komunikācijas spējas.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt nozares pamatbudžeta plānošanu un analīzi sadarbībā ar ministrijas padotības iestādēm un saskaņā ar valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūru;
 • veikt nozares budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un pārbaudīt aprēķinu pareizību;
 • sagatavot atskaites starptautiskajām organizācijām atbilstoši plānotajam un piešķirtajam finansējumam;
 • piedalīties iekšējo un ārējo normatīvo aktu projektu izstrādē finanšu jomā;
 • gatavot informatīvos materiālus ministrijas vadībai par aizsardzības finanšu plānošanu.

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.