Ģenerālinspekcijas vecākais inspektors

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Audita un inspekcijas departamenta

Ģenerālinspekcijas vecākais inspektors

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pārbaudīt normatīvo aktu ievērošanu, kā arī izvērtēt noteikto uzdevumu izpildi aizsardzības nozares iestādēs;
 • apkopot datus nodrošinājuma jomā un veikt vēsturisko iepirkuma plānu, iepirkumu veicēju, pretendentu, uzvarētāju analīzi;
 • analizēt datu bāzēs apkopoto informāciju no interešu konflikta un korupcijas risku mazināšanas aspekta;
 • sniegt priekšlikumus kontroles mehānismu ieviešanai ar mērķi mazināt interešu konflikta un korupcijas riskus;
 • padziļināti specializēties nodrošinājuma un finanšu jomas pārbaužu veikšanā.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • pieredze valsts pārvaldē (vismaz trīs gadi);
 • labas iemaņas tiesību aktu projektu sagatavošanā;
 • zināšanas publisko iepirkumu jomā;
 • vēlama pieredze publiskajos iepirkumos vai grāmatvedības, finanšu jomā;
 • vēlamas zināšanas vismaz vienā no uzskaitītajām jomām: iekšējā kontrole, datu analīze, risku vadība, pārbaužu veikšana;
 • prasmes liela apjoma datu analīzē;
 • atbildības izjūta, precizitāte.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.