Iepirkumu plānošanas, metodoloģijas un atbalsta nodaļas vecākais referents (uz noteiktu ierēdņa prombūtnes laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta

Iepirkumu plānošanas, metodoloģijas un atbalsta nodaļas vecākais referents

 (uz noteiktu ierēdņa prombūtnes laiku)

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē aizsardzības nozarē;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā, sniedzot ieguldījumu Latvijas aizsardzības un drošības stiprināšanā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt iegāžu koordinēšanu ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros;
 • nodrošināt iekšējā normatīvā regulējuma izstrādi un aktualizēšanu attiecībā uz ārvalstu finanšu palīdzības programmu;
 • koordinēt informatīvos paziņojumus un tirgus izpētes izstrādes pārraudzību;
 • kompetences ietvaros piedalīties starpvalstu sadarbības programmu realizēšanā un koordinēšanā;
 • veikt AM un padotības iestāžu publicēto iepirkumu procedūru statistisko analīzi;
 • veikt AM nodrošinājuma jomas analīzi un sniegt priekšlikums par iespējamiem sistēmiskiem uzlabojumiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā vai ekonomikas jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • pieredze dokumentu, tostarp normatīvo aktu projektu sagatavošanā;
 • zināšanas par aizsardzības nozares mērķiem, uzdevumiem un struktūru;
 • praktiska pieredze vai labas zināšanas iepirkumu plānošanas vai realizācijas jomā;
 • profesionālā darba pieredze un vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • prasme izprast un darbā izmantot normatīvos aktus;
 • labas angļu valodas zināšanas (tiks veikta zināšanu pārbaude testa veidā);
 • augsta atbildības izjūta, labas analītiskās prasmes, iniciatīva, spēja strādāt komandā;
 • ļoti labas iemaņas darbā ar standarta biroja programmatūru (MS Word, Excel, Power Point).

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju līdz 06.05.2021. jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.