Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta

Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļas vecākais referents

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē, līdzdarbojoties valsts aizsardzības industrijas attīstībā;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • analizēt nacionālās aizsardzības industrijas piedāvātos produktu vai pakalpojumu attīstības projektus, atbalstīt ar produktu attīstības veicināšanu saistīto nozares pasākumu rīkošanu un nozares līdzdalību tajos;
 • Baltijas valstu sadarbības koordinēšana un īstenošana aizsardzības industrijas attīstības atbalsta jautājumos;
 • koordinēt ministrijas sadarbību ar NATO un Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA) aizsardzības industrijas attīstības atbalstam.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu, politikas zinātnes vai ekonomikas jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • zināšanas par komercdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • vēlama pieredze komercdarbībā vai komercdarbības atbalsta pasākumu organizēšanā
 • pieredze starpinstitucionālās sadarbības (nacionālā/starptautiskā līmenī) organizēšanā;
 • labas iemaņas normatīvo aktu projektu, dokumentu sagatavošanā;
 • zināšanas par aizsardzības nozares mērķiem, uzdevumiem un struktūru
 • labas angļu valodas zināšanas (tiks veikta zināšanu pārbaude testa veidā);
 • prasme apkopot un analizēt informāciju, teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes.

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.