Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta speciālists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina konkursu uz darbinieka amatu

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) atbalsta speciālists

(uz noteiktu, darbinieka prombūtnes laiku)

 

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • apmeklēt apmaksātus kursus jomā, kas saistīti ar amata pienākumu izpildi;
 • strādāt profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

 Galvenie pienākumi:

 • sniegt atbalstu lietotājiem, piedāvājot atbilstošāko risinājumu problēmsituācijās;
 • instalēt, uzstādīt, apkalpot datortehniku, biroja tehniku un perifērijas iekārtas;
 • administrēt lietotāju datu bāzi, pieteikumus;
 • sniegt IKT atbalstu iestādes organizētajos pasākumos.

 

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība datorzinībās vai darba specifikai pielīdzināmā jomā;
 • zināšanas par MS Windows operētājsistēmām;
 • pieredze darbā ar MS Office produktiem;
 • pamatzināšanas par datortīklu darbību;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām.

 

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju līdz 20.10.2020. jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.