Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atbalsta speciālists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina konkursu uz darbinieka amatu

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) atbalsta speciālists

 

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • apmeklēt apmaksātus kursus jomā, kas saistīti ar amata pienākumu izpildi;
 • strādāt profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  940 EUR līdz 1287 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

  Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība datorzinībās vai darba specifikai pielīdzināmā jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • zināšanas par MS Windows operētājsistēmām;
 • pieredze darbā ar MS Office produktiem;
 • pamatzināšanas par datortīklu darbību;
 • valsts valodas zināšanas (C līmenis 2.pakāpe);
 • angļu valodas zināšanas;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām.

Galvenie pienākumi:

 • sniegt atbalstu lietotājiem, piedāvājot atbilstošāko risinājumu problēmsituācijās;
 • instalēt, uzstādīt, apkalpot datortehniku, biroja tehniku un perifērijas iekārtas;
 • administrēt lietotāju datu bāzi, pieteikumus;
 • sniegt IKT atbalstu iestādes organizētajos pasākumos.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 14 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.