Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts (uz noteiktu, ierēdņa prombūtnes laiku)

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas gan Latvijā, gan starptautiskos apmācību kursos;
 • izaugsmes iespējas;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 1052 EUR līdz 1382 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • zināšanas starptautisko publisko tiesību jomā;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • zināšanas par aizsardzības nozari, NATO un ES aizsardzības un drošības politiku;
 • juridiskā darba pieredze, vēlams valsts pārvaldē;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē un vērtēšanā;
 • zināšanas administratīvajās tiesībās un kā priekšrocība tiks uzskatīta pieredze starptautisko publisko tiesību jomas līgumu izstrādē;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt ar Digitālās drošības uzraudzības komitejas (Komiteja) darbību saistītos tiesību aktu projektus, kā arī izskatīt un analizēt ar Komitejas darbu saistītos normatīvo aktu projektus un dokumentus, un sagatavot atzinumus par tiem;
 • sagatavot administratīvos aktus, kurus tiesīga izdot Komiteja;
 • pārņemt Eiropas Savienības tiesību aktus nacionālajos tiesību aktos, piemērot tos;
 • nodrošināt citu Komitejas funkciju izpildi;
 • nodrošināt juridisko ekspertīzi par nacionālās un starptautiskās kiberdrošības jomas dokumentiem.

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.