Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts (uz ierēdņa prombūtnes laiku)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Krīzes vadības departamenta

Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākais eksperts

(uz noteiktu ierēdņa prombūtnes laiku)

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē perspektīvā un dinamiskā jomā;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas gan Latvijā, gan starptautiskos mācību kursos;
 • izaugsmes iespējas;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam,  mēnešalgu no  1647 EUR līdz 2003 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • profesionālā darba pieredze vismaz trīs gadi;
 • pieredze darbā ar ES likumdošanas izvērtēšanu un ieviešanu, un saistošo dokumentu sagatavošanu;
 • zināšanas un izpratne ES likumdošanas aktu ieviešanā nacionālā līmenī;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • vēlamas  zināšanas nacionālās un starptautiskās drošības un aizsardzības politikas jomās;
 • labas analītiskās un plānošanas spējas, darba racionālas organizācijas spējas;
 • interese un zināšanas par valsts aizsardzības jomu un NBS uzdevumiem;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās.

Galvenie amata pienākumi:

 • apkopot, analizēt un izvērtēt ES kiberdrošības iniciatīvas, ES kiberdrošības likumdošanas aktu projektus un sagatavot atbilstošas nacionālās pozīcijas un instrukcijas;
 •  sagatavot priekšlikumus, nodrošinot nepieciešamās izmaiņas nacionālajā likumdošanā un AM iekšējos normatīvajos aktos, lai piemērotu ES kiberdrošības likumdošanu nacionālā līmenī;
 • nodrošināt Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra (ECCC) Nacionālā koordinācijas centra funkciju izpildi.

Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 14 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.