Projekta vadītājs

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Aizsardzības resora pārmaiņu vadības un digitalizācijas nodaļas projekta vadītājs

 

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar mācībām projektu vadības jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • pieredze projektu vadīšanā, administrēšanā un ieviešanā, projekta dokumentācijas sagatavošanā;
 • pieredze darbā ar procesu aprakstiem, procesu optimizāciju;
 • prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli;
 • labas angļu valodas zināšanas (tiks veikta zināšanu pārbaude testa veidā);
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus;
 • laba komunikācijas un prezentācijas prasme; spēja strādāt komandā;
 • zināšanas par aizsardzības nozares iestāžu uzdevumiem un struktūru tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un uzturēt procesu pārvaldības metodiku un tās dokumentāciju aizsardzības nozarē;
 • piedalīties digitalizācijas programmu/projektu skarto procesu aprakstu dokumentēšanā, analīzē un optimizācijā;
 • koordinēt ar programmu/projektu īstenošanu saistītās dokumentācijas izstrādi sadarbībā ar aizsardzības nozares iestāžu, tostarp NBS ekspertiem;
 • plānot, vadīt un kontrolēt programmu/projektu īstenošanu, nodrošinot sadarbības koordināciju resora ietvaros;
 • koordinēt programmu/projektu īstenošanai nepieciešamo finanšu resursu plānošanu un izlietojumu iegūtā rezultāta ilgtspējas nodrošināšanai un uzturēšanai.

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē aizsardzības nozarē;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā, sniedzot ieguldījumu Latvijas aizsardzības un drošības stiprināšanā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 1458 EUR līdz 1917 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.