Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas Administratīvās nodaļas vadītājs

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola

 izsludina konkursu uz

Administratīvās nodaļas vadītāja amatu

 

Galvenie pienākumi:

 • Administratīvas nodaļas izveide izglītības iestādē;
 • dalība personāla politikas izstrādē, organizēt un nodrošināt personāla plānošanas un atlases procesu;
 • sagatavot personāla dokumentus, atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; personāla datu ievadīšana un apstrāde resursu vadības un grāmatvedības programmās;
 • saņemto un nosūtāmo dokumentu reģistrēšana dokumentu pārvaldības programmā, veikt nepieciešamās saskaņošanas procedūras.

 

Prasības kandidātiem:

 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām, lai saņemtu otrās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • darba pieredze personāla vadības jomā un dokumentu pārvaldības procesa organizēšanā;
 • vēlama labas iemaņas darbā ar resursu vadības sistēmas HORIZON personāla moduli;
 • labas darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu zināšanas un prasme tās lietot praksē;
 • vēlamas zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē militāro dienestu;
 • spēja noteikt prioritātes, vadīt, plānot un organizēt komandas darbu;
 • spēja strādāt ātri un operatīvi, racionāli organizēt darbu, augsta precizitāte, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos un risināt problēmsituācijas;
 • labas datorprogrammu un dokumentu vadības sistēmu lietotājprasmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • darbu jaunā izglītības iestādē un iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi ;
 • Darba vietu: Valteru iela 6, Kandava, LV-3120
 • mēnešalgu (sākot no EUR 1052 līdz EUR 1382 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā jāiesniedz vai jānosūta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai Valteru iela 6, Kandava, LV-3120 vai nosūtot uz e-pasta adresi intars.kusners@kalpakaskola.lv

Tālrunis uzziņām 25411965.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ  Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, kontaktinformācija: Valteru iela 6, Kandava, LV-3120.