Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas jurists

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola

 izsludina konkursu uz jurista amatu

 

Galvenie pienākumi:  

 • sagatavot tiesību aktu projektus un priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos;
 • sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, noteikumus, nolikumus, instrukcijas;
 • konsultēt vidusskolas direktoru un darbiniekus darba tiesību jautājumos, informēt par izdotajiem normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem un papildinājumiem;
 • kārtot vidusskolas tiesiskos jautājumus, iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs, uz pilnvaras pamata un pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt vidusskolu tiesā kā prasītāju, atbildētāju vai trešo personu;
 • piedalīties Iepirkuma komisijas darbā, konsultēt Iepirkuma komisiju par iepirkumu veikšanas juridiskajiem aspektiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām, lai saņemtu otrās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • pieredze jurista darbā, vēlama pieredze valsts pārvaldes iestādē;
 • pieredze normatīvo aktu, administratīvo aktu projektu izstrādē;
 • labas juridiskās zināšanas un izpratne jautājumos, kas saistīti ar iepirkumu procedūrām, administratīvā procesa normu piemērošanā;
 • vēlama pieredze juridiskas personas interešu pārstāvības nodrošināšanā tiesā;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • prasme plānot un organizēt darbu, teicamas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
 • spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās.

Mēs piedāvājam:

 • darbu jaunā izglītības iestādē un iespēju iegūt daudzpusīgu profesionālo pieredzi;
 • Darba vietu: Valteru iela 6, Kandava, LV-3120;
 • mēnešalgu (sākot no EUR 940 līdz EUR 1287 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā jāiesniedz vai jānosūta Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai Valteru iela 6, Kandava, LV-3120 vai nosūtot uz e-pasta adresi intars.kusners@kalpakaskola.lv

Tālrunis uzziņām 25411965.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ  Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, kontaktinformācija: Valteru iela 6, Kandava, LV-3120.