Sargs lv. redakcijas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu

Militāri publisko attiecību departamenta

Sargs lv. redakcijas vecākais referents (divas amata vietas)

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu, radošu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju būt klāt nozīmīgākajiem aizsardzības nozares notikumiem;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu un mēnešalgu no 1353 EUR līdz 1590 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • nodaļas darbības jomai atbilstoša augstākā akadēmiskā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • vēlama praktiska pieredze žurnālistikā un dažādu žurnālistikas žanru materiālu sagatavošanā latviešu un angļu valodā;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • zināšanas sociālo tīklu kontu uzturēšanā;
 • spēja skaidri un argumentēti paust savu viedokli (arī rakstiski);
 • zināšanas par valsts drošības un aizsardzības politiku, aizsardzības nozares mērķiem, uzdevumiem un struktūru;
 • prasme savākt un strukturēt informāciju;
 • augsta atbildības izjūta un spēja darboties saspringtās situācijās;
 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Pamatpienākumi:

 • apkopot, atlasīt, sagatavot un rediģēt informatīvo materiālu publicēšanai aizsardzības nozares ziņu portālam “Sargs.lv” audiovizuālā vai rakstiskā formātā latviešu un/vai angļu valodā par Latvijas aizsardzības nozares aktualitātēm;
 • sagatavot video sižetus par aktualitātēm Latvijas un ārvalstu aizsardzības nozarē publicēšanai ziņu portālā “Sargs.lv”;
 • sagatavot analītiskus rakstus vai audiovizuālos materiālus par aktualitātēm drošības jautājumos, publicēšanai ziņu portālā “Sargs.lv”.

Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID

Uz amatu attiecas likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 17.panta pirmās daļas 23.punkts.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.