Sociālo lietu nodaļas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz darbinieka amatu

 Sociālo lietu nodaļas vecākais referents

 

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • strādāt profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • darbavietu Rīgas centrā;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

Galvenie pienākumi:

 • militārpersonu izdienas pensiju fonda finanšu plānošana;
 • izdienas pensiju, pabalstu un atlīdzības aprēķināšana un izmaksāšana;
 • apkopot informāciju, sagatavot grāmatvedības atskaites un pārskatus par izlietotajiem finanšu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • gatavot izziņas par pensiju apmēru, sniegt konsultācijas izdienas pensijas jautājumos.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams grāmatvedībā vai finanšu vadības jomā (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • prasme pielietot darbā budžeta iestāžu grāmatvedības reglamentējošos normatīvos aktus;
 • labas prasmes darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”;
 • pieredze grāmatvedības darbā (ilgāk par gadu);
 • pieredze finanšu plānošanā;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, iniciatīva un labas komunikācijas prasmes.
 • vēlamas zināšanas par AM un tās padotībā esošo iestāžu, tajā skaitā NBS, uzdevumiem;
 • atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu “9. panta prasībām.

 

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju līdz 17.oktobrim jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.