Tiesību aktu nodaļas juriskonsults

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz ierēdņa amatu 

Juridiskā departamenta

 Tiesību aktu nodaļas juriskonsults

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu jurista darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no 1431 EUR līdz 1657 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Galvenie amata pienākumi:

 • pārstāvēt Aizsardzības ministriju (AM) tiesas sēdēs;
 • izstrādāt tiesību aktu projektus un piedalīties to virzīšanā pieņemšanai;
 • sagatavot atbilžu projektus uz AM adresētajiem citu iestāžu, amatpersonu un iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām;
 • konsultēt juridiskajos jautājumos nodaļas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • zināšanas administratīvā procesa normu piemērošanā;
 • labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • vēlama pieredze jurista amatā valsts pārvaldes iestādē;
 • vēlama pieredze juridiskas personas interešu pārstāvības nodrošināšanā tiesā;
 • atbildības izjūta un precizitāte;
 • spēja darboties komandā, kā arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus;
 • lietotāju līmeņa zināšanas MS Office  programmās;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Amata pienākumu veikšanai ierēdnim nepieciešams izmantot patstāvīgi noformētu nacionālo elektroniskās identifikācijas risinājumu, t.i., eParaksts mobile, eParaksts eID.

Konkursa pretendenta aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 20 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.