Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas koordinācijas nodaļas vecākais referents

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu

Krīzes vadības departamenta

Visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas koordinācijas nodaļas vecākais referents

 

Mēs piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • iespēju strādāt zinošu profesionāļu komandā;
 • iespēju apgūt militāro pamatapmācību, veicinot  izpratni par valsts aizsardzības jomu un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumiem;
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, veselības apdrošināšanu;
 • mēnešalgu no  835 EUR līdz 1190 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no pretendenta profesionālās pieredzes attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā.

 Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties nacionālo, NATO un ES krīzes vadības mācību sagatavošanā un realizēšanā;
 • nodrošināt sadarbību ar citu ministriju un NBS krīzes vadības struktūrvienību ekspertiem, kā arī ar starptautisko organizāciju pārstāvjiem krīzes vadības jautājumos;
 • izstrādāt un pilnveidot ar valsts drošību un aizsardzību saistītos konceptuālos dokumentus, plānus, tiesību aktu projektus.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par valsts noslēpumu” 9.panta prasībām;
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību, sociālo vai politikas zinātņu jomā;
 • profesionālā darba pieredze un pieredze valsts pārvaldē;
 • zināšanas nacionālās un starptautiskās krīzes vadības jautājumos;
 • labas angļu valodas zināšanas (būs zināšanu pārbaude testa veidā);
 • labas prasmes normatīvo aktu projektu un plānošanas dokumentu izstrādē;
 • zināšanas par NBS struktūru, mērķiem, uzdevumiem;
 • analītiskās spējas, iniciatīva, spēja strādāt patstāvīgi; spēja formulēt viedokli, sagatavot un aizstāvēt priekšlikumus;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konkursa pretendenta pieteikumu un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi vakances@mod.gov.lv

 Uzziņas tālr. 67335268, 67335200.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija (reģistrācijas Nr. 90000022632), Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.