Ādažu bāzē notika virtuālās realitātes traumu apmācību simulatora demonstrācija

07.02.2024
Latvijā
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Trešdien, 7. februārī, Ādažu bāzē notika virtuālās realitātes traumu apmācību simulatora (Virtual Reality Trauma Simulator (VireTS)) projekta noslēguma demonstrācija, kurā piedalījās pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, militārie mediķi no Latvijas un sabiedroto valstīm un projektā iesaistītie uzņēmēji.

Virtuālās realitātes traumu simulators “VireTS” ir tapis Latvijas uzņēmuma SIA “Exonicus R&D” vadītā Latvijas, Igaunijas un Vācijas konsorcija ietvaros, ar mērķi attīstīt traumu simulatoru, kas paredzēts virtuālai apmācībai daudznacionālām militārā medicīniskā personāla komandām ar pamata medicīnisko pamatizglītību un ierobežotu pieredzi medicīniskā atbalsta sniegšanā kaujas operācijās un lielu starpgadījumu gadījumā.

Traumu simulators “VireTS” ļauj bez padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijās un 3D modelēšanā izveidot individuālo traumu scenāriju starptautiskām militāro mediķu apmācībām, dodot iespēju militārajiem mediķiem miera laikā uzlabot prasmes konkrētu kara traumu gadījumā un trenēt savstarpējo sadarbību. Virtuālā traumu simulatora izmantošana ļauj ietaupīt līdzekļus, kas nepieciešami starptautisku apmācību organizēšanai, kurās realitātē tiek simulēti lieli negadījumi.

Līdz šim ir norisinājies aktīvs darbs pie simulatora vides, virtuālo tēlu, ekipējuma un pacientu simulācijas izveides. Lai nodrošinātu projekta konsultatīvo atbalstu konsorcijam tika piesaistīti Latvijas un ārvalstu Nacionālo bruņoto spēku eksperti, kas ir snieguši savu devumu, lai nodrošinātu simulatora atbilstību cietušo evakuācijai un aprūpei pēc iespējas tuvāk reālas kaujas scenārijam un nosakot svarīgākos kritērijus veidojot simulāciju kā mācību rīku.

Jau ziņots, ka SIA “Exonicus R&D” traumu simulatora projekta izstrādei 2019. gada nogalē tika piešķirts Aizsardzības ministrijas grantu programmas līdzfinansējums konsorcija Virtual Trauma Simulator izstrādei.

2020. gadā traumu simulatoram tika pievienots virtuālās realitātes apmācību scenārijs civilo un militāro mediķu sagatavošanai darbam Covid-19 un citu līdzīgu epidemioloģisko apdraudējumu apstākļos.

Savukārt 2021. gadā tas kļuva par pirmo Latvijas uzņēmuma vadīto konsorciju, kurš pieteicies Eiropas Aizsardzības fonda programmas grantam mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā. Uzņēmums ir novērtēts visaugstāk no visiem mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā startējušiem Eiropas uzņēmumiem.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Daniela Reihenbaha
Tālrunis: 67335093
E-pasts: Daniela.Reihenbaha@mod.gov.lv