Aizsardzības ministrija sešiem Latvijas uzņēmumiem piešķir grantus inovatīvu produktu izstrādei

18.12.2019
Pasākumi
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Rīt, 19. decembrī, aizsardzības ministrs Artis Pabriks pasniegs apliecinājumus par grantu piešķiršanu sešiem Latvijas uzņēmumiem, kuri uzvarējuši grantu projektu konkursā inovatīvu militāra vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam.

Grantu programmas konkursa ietvaros Aizsardzības ministrija piešķīrusi atbalstu SIA “Exonicus” neatliekamās medicīniskās palīdzības virtuālās realitātes apmācību treniņa simulatora izstrādei, SIA “Entangle” drošas komunikācijas sistēmas prototipa izstrādei, SIA “Zemgales Remonta Centrs” sertificētas kaujas transporta kapitālā remonta metodoloģijas izstrādei, SIA “SRC Brasa” sauszemes bezpilota platformu virzienbāku sistēmas izstrādei, SIA “Kronis” karavīru sausās uzturdevas gatavo pamatēdienu izstrādei, analīzei un pielāgošanai rūpnieciskai ražošanai, kā arī SIA “VAIROG EU” sertificētas kaujas munīcijas testēšanas un kvalitātes kontroles metodoloģijas izstrādei.  

Grantu programmas konkurss norisinājās jau otro reizi, un tā ietvaros Aizsardzības ministrija saņēma 25 projektu pieteikumus no dažādām ar aizsardzības industriju un bruņoto spēku nodrošinājumu saistītām jomām, tai skaitā, ieroču un to sastāvdaļu ražošanu, mašīnbūvi, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, būvniecību, pārtikas ražošanu, bezpilota sistēmu izstrādi, medicīnu, kā arī citām.

Iesniegtie projekti tika vērtēti pēc šādiem kritērijiem: produkta pielietojamība aizsardzības un drošības nozarē, komersanta vispārējā spēja attīstīt projektu, produkta novitāte, tehnoloģiskā ietilpība, pētniecības organizāciju iesaiste, kā arī starptautiskā konkurētspēja un ekonomiskā ietekme uz komersanta turpmāko komercdarbību.

Izsludinātā grantu konkursa ietvaros projektu iesniedzēji pretendēja uz kopējo pieejamo Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu 350 000 eiro apmērā. Atbalsta īpatsvars vienam projektam bija 50% no attiecināmajām izmaksām, ko varēja  palielināt līdz 75%, ja projekts paredzēja pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Projektu īstenošanas laikā Nacionālo bruņoto spēku eksperti uzņēmumiem sniegs konsultācijas, tādējādi veicinot inovatīvu un aizsardzības nozarē izmantojamu produktu attīstību.

Jau ziņots, ka Aizsardzības ministrijas pirmajā grantu programmas konkursā, kas tika izsludināts pērn, līdzfinansējumu 50 000 eiro apmērā saņēma seši projekti. 

Aizsardzības ministrijas realizētā grantu projektu programma ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Grantu projektu programmas mērķis ir paaugstināt Latvijas aizsardzības un drošības jomas komersantu konkurētspēju, eksportspēju un inovāciju spējas, kā arī sadarbību ar pētniecības institūcijām militāru vai divējādas pielietojamības produktu un tehnoloģiju izstrādē.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Vita Briže
Tālrunis: 67335045 
E-pasts: vita.brize@mod.gov.lv