Aizsardzības ministrijas izsludinātajā grantu projektā saņemti 15 pieteikumi

Spēju attīstība
Atbalsts sabiedrībai
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

16. janvārī noslēgusies pieteikumu pieņemšana Aizsardzības ministrijas pirmajam grantu konkursam militāras vai divējādas nozīmes produktu attīstības atbalsta saņemšanai.

“Esam saņēmuši 15 projektu pieteikumus no 12 dažādiem iesniedzējiem, kas vairākas reizes pārsniedz sākotnēji prognozēto pieteikumu skaitu,” gandarījumu pauž aizsardzības ministrs Artis Pabriks. “Starp projektu iesniedzējiem ir gan aizsardzības nozarei jau zināmi uzņēmumi, gan tādi, kuri ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem līdz šim nav sadarbojušies. Piedāvātie projekti pārstāv dažādas ar aizsardzības industriju un bruņoto spēku materiāltehnisko nodrošinājumu saistītas jomas, piemēram, individuālais ekipējums, inženiertehniskais aprīkojums, bezpilota aparāti, dažādi materiāli, sensori un sakaru nodrošinājums. Pieprasītā aizsardzības nozares atbalsta apmērs iesniegto projektu ietvaros svārstās no diviem līdz septiņdesmit tūkstošiem eiro.”

Aizsardzības nozares eksperti šobrīd veic iesniegto projektu sākotnējo izvērtēšanu, nepieciešamības gadījumā saziņā ar uzņēmējiem precizējot iesniegtajos projektos trūkstošo informāciju. Turpmākā pieteikumu vērtēšana tiks veikta atbilstoši grantu konkursa nolikumā ietvertajiem nosacījumiem.

Saskaņā ar attiecīgo normatīvo regulējumu nepieciešamības gadījumā Nacionālie bruņotie spēki var veikt arī atbalstīto projektu ietvaros izstrādāto produktu prototipu testēšanu, lai pārliecinātos par attiecīgā produkta praktisku pielietojamību bruņoto spēku uzdevumu izpildē.   

Aizsardzības ministrijas realizētais grantu konkurss ir līdz šim pirmais šāda veida Latvijas aizsardzības un drošības industrijas mērķtiecīga attīstības atbalsta mehānisms, kura ietvaros sevišķi tiek uzsvērta Latvijas pētniecības iestāžu iesaiste, kā arī vispārējās uzņēmējdarbības vides inovāciju potenciāla pārnese eksportspējīgos militāras pielietojamības produktos. Ņemot vērā atbalsta mehānisma ietvaros paredzēto līdzfinansējuma principu, vienlaicīgi tiek veicināts arī pašu uzņēmumu investīciju kāpums pētniecībai, kā arī jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādei.

Šobrīd plānots, ka šis industrijas attīstības atbalsta veids tiks turpināts, atbilstoši nepieciešamībai organizējot no viena līdz diviem grantu konkursa uzsaukumiem katra kalendārā gada laikā. Vienlaicīgi jānorāda, ka paralēli iepriekšminētajam tiek ieviesti un realizēti arvien jauni nacionālās aizsardzības un drošības industrijas attīstības pasākumi – atbalsts Latvijas apakšuzņēmumu iesaistei bruņoto spēku lielo iepirkumu projektu ietvaros, Latvijas ražotāju iesaiste Nacionālo bruņoto spēku piegāžu drošības stiprināšanā, atbalsts nacionālo ražotāju līdzdalībai lielākajās starptautiskajās aizsardzības industrijas izstādēs, vietējo ražotāju informatīvais atbalsts un citi. Tāpat nākotnē īpašu uzmanību plānots pievērst arī industrijas pārrobežu sadarbības veicināšanai, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem dalībai topošā Eiropas Aizsardzības fonda projektos.   

Informāciju sagatavoja:
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Aiva Kokoriša
Tālrunis: 67335309
E-pasts: aiva.kokorisa@mod.gov.lv