Aizsardzības ministrs apmeklēs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru

09.11.2023
Latvijā
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 9. novembrī, aizsardzības ministrs Andris Sprūds apmeklēs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru, lai pārrunātu tās darbības uzdevumus un aktualitātes.

Aizsardzības ministrs A. Sprūds tiksies ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktoru pulkvedi Mārtiņu Libertu un tās darbiniekiem.

Būdama Aizsardzības ministrijas pārraudzībā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra iegūst, apstrādā un uztur ģeotelpiskos pamatdatus militārajām un civilajām vajadzībām, sadarbojoties ar valsts un pašvaldību iestādēm, NATO dalībvalstīm, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskajām šīs jomas organizācijām. Tādējādi tiek nodrošināts atbalsts Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildei un Latvijas dalībai NATO.

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra ir izveidojusi un uztur Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmu, kas nodrošina ģeotelpisko datu sagatavošanu un informācijas pakalpojumu sniegšanu pēc valsts pārvaldes, pašvaldību, juridisko un fizisko personu pieprasījuma, tostarp valsts ģeodēziskā tīkla datubāzi un vietvārdu datu bāzi.

Tāpat Latvijas Ģeotelpiskās informācija aģentūra uztur un attīsta visu valsts teritoriju aptverošu pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēmu “LatPos”, kā arī uzmēra valsts robežu un sastāda robežas demarkācijas kartes, atbilstoši noslēgtajiem robežlīgumiem. Līdztekus dažāda mēroga topogrāfiskajiem plāniem un kartēm, gatavo arī aeronavigācijas kartes.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākais referents
Artūrs Danga
Tālrunis: 67335067
E-pasts: Arturs.Danga@mod.gov.lv