Bergmanis NATO aizsardzības ministru sanāksmē uzsver nepieciešamību veicināt ātru spēku pārvietošanu visā NATO teritorijā

03.10.2018
NATO
Starptautiskā sadarbība
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Šodien, 4. oktobrī, Briselē notiekošās NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā ministri pārrunāja turpmākos uzdevumus alianses aizsardzības un atturēšanas spēju attīstībai.

Tikšanās laikā NATO dalībvalstis pauda apņēmību turpināt darbu pie spēku gatavības paaugstināšanas un ātras reaģēšanas potenciālā krīzes situācijā.

“Mums iespējami ātri ir jāsasniedz alianses izvirzītais uzdevums - spēja ātri pārvietot spēkus visā NATO teritorijā,” uzsver Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.

Sanāksmes laikā ministri pārrunāja jaunās NATO komandstruktūras ieviešanas gaitu un prioritātes, palielinot personālsastāvu, kā arī veidojot jaunos komandvadības elementus, kuru darbības uzsākšana palielinās NATO reaģētspēju.

Tāpat sanāksmes ietvaros tika diskutēts par NATO sadarbību ar Eiropas Savienību, kas ir cieši saistīta ar alianses spēju attīstību. Pārrunājot sadarbības jautājumus ar Eiropas Savienības, kā arī Zviedrijas un Somijas pārstāvjiem, tika panākta vienošanās par ciešāku sadarbību militārās mobilitātes attīstīšanā, kā arī hibrīdapdraudējuma novēršanā.

Ministri diskutēja arī par vienlīdzīga sloga sadalījumu starp dalībvalstīm, pārrunājot trīs aspektus – aizsardzībai atvēlētos izdevumus, NATO noteikto spēju mērķu ieviešanu, kā arī iesaisti NATO un citās starptautiskās operācijās un misijās.

“Latvija sniegusi būtisku ieguldījumu šo trīs elementu izpildē, tādējādi apliecinot solidaritāti un alianses vienotību, kā arī spēju uzņemties atbildību par savas valsts aizsardzību,” norāda R. Bergmanis.

Vienlaikus aizsardzības ministrs uzsver, ka aliansei ir jāturpina attīstīt nepieciešamās spējas, lai spētu reaģēt uz aktuālajiem drošības vides izaicinājumiem.

2018. gadā Latvija ir sasniegusi NATO noteiktās vadlīnijas aizsardzības tēriņiem – 2% no IKP atvēlot aizsardzībai un 20% no aizsardzības budžeta veltot galvenā ekipējuma iegādēm. Latvijas aizsardzības budžets 2018. gadā ir 576,34 miljoni eiro, kas ir par 126,8 miljoniem eiro vairāk nekā pērn.

Tāpat Latvija ir īstenojusi praktiskus soļus, lai nodrošinātu nacionālo aizsardzības spēju attīstību un vienlaikus tuvinātu NATO noteikto spēju mērķu sasniegšanu. Savukārt Latvijas ieguldījums starptautiskajās operācijās un misijās, iesaistoties cīņā pret nestabilitāti un terorismu, apliecina Latvijas solidaritāti.

Šī bija pirmā aizsardzības ministru tikšanās kopš jūlijā notikušā NATO samita, kuras laikā ministri pārrunāja samitā pieņemto lēmumu īstenošanu un turpmāko virzību.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Kokoriša
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67335309
E-pasts: aiva.kokorisa@mod.gov.lv