Bļodniece: jaunieši novērtē valsts aizsardzības mācībā gūtās zināšanas

10.09.2021
Latvijā
Aizsardzības politika
Pasākumi
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

2021./2022. mācību gadā valsts aizsardzības mācību apgūs skolēni vairāk nekā 90 Latvijas skolās. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola ir viena no skolām, kurā norit šī mācību stunda un jaunieši iegūst zināšanas par rīcību dažādās krīzes situācijās. Aizsardzības ministrija devās pie skolēniem, lai klātienē raudzītu, cik veiksmīgi norit mācību process. 

“Valsts aizsardzības mācības mērķis ir veicināt jauniešu personības attīstību, izkopjot līderības prasmes un spēju darboties komandā, kā arī sagatavot jauniešus dažādām krīzes situācijām un sekmēt viņu gatavību sniegt atbalstu līdzcilvēkiem. Valsts aizsardzības mācības nodarbību un vasaras nometņu dalībnieku skaita pieaugums apliecina šī mācību priekšmeta popularitāti. Esmu saņēmusi labas atsauksmes no jauniešiem, kuri uzsver iegūto zināšanu noderīgumu turpmākajā dzīvē,” atzīst Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Baiba Bļodniece.

“Valsts aizsardzības mācības īstenošana mūsu vidusskolai dod iespēju piesaistīt skolēnus, kuri vēlas apgūt militārās prasmes, arī no citām pilsētām un novadiem. Šis mācību priekšmets skolēnos veicina patriotismu, attīsta līdera prasmes, pašdisciplīnu un nostiprina jauniešu fizisko sagatavotību. Turklāt valsts aizsardzības mācības apgūšana var palīdzēt izvēlēties nākotnes profesiju, piemēram, aizsardzības, drošības vai sporta jomās,” pauž Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda.

Valsts aizsardzības mācība tiek īstenota gan kā mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada ietvaros, gan kā interešu izglītība jeb brīvprātīga dalība vasaras nometnēs, lai uzlabotu un nostiprinātu praktiskās iemaņas.

Valsts aizsardzības mācības apguve veicina pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniedz iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.
Valsts aizsardzības mācība kā pilotprojekts 2018. gadā tika ieviesta 13 Latvijas skolās, pakāpeniski pieaugot skolu skaitam, kuras īsteno šo izvēles interešu izglītības priekšmetu. 

2020. gada 3. decembrī Saeima pieņēma Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumu, kas paredz, ka no 2024. gada 1. septembra valsts aizsardzības mācības priekšmeta apguve vidējās izglītības programmās būs obligāta. 

Lai veicinātu Latvijas sabiedrības zināšanas par rīcību krīzes situācijās, kā arī sekmētu ieinteresētību visaptverošos valsts aizsardzības jautājumos, Aizsardzības ministrija īsteno informatīvo kampaņu “Mierīgs, jo gatavs”. Tās laikā plānots aktualizēt dažādus ar krīzes situācijām saistītus jautājumus, to skaitā arī konceptu “72 stundas”. Kampaņas ietvaros īpaša uzmanība plānots pievērst bērnu un jauniešu auditorijai, kas jau pastarpināti tiek iepazīstināta ar valsts drošības jautājumiem, bet no 2024. gada apgūs valsts aizsardzības mācību vispārējās izglītības ieguves laikā. Vairāk informācijas par kampaņu, rīcību krīzes situācijās, kā arī iesaisti valsts aizsardzības attīstībā iespējams atrast aizsardzības nozares ziņu portālā www.sargs.lv.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 67335045
E-pasts: prese@mod.gov.lv