Cesvainē tiks izveidota infrastruktūra Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājnieku bataljonam

14.05.2024
Latvijā
Infrastruktūra
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Otrdien, 14. maijā, Ministru kabinets apstiprināja 662 672 eiro piešķiršanu no Aizsardzības ministrijas budžeta Madonas novada pašvaldībai, lai tās īpašumā esošo būvi Cesvainē pielāgotu Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 26. kājnieku bataljona vajadzībām.

Lai Nacionālie bruņotie spēki varētu uzsākt nekustamā īpašuma lietošanu pēc tā pārņemšanas Aizsardzības ministrijas valdījumā, ar piešķirto finansējumu tiks veikta telpu pārplānošana, kā arī ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas, iekšējās elektroapgādes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu pārbūve. 

Ar lēmuma pieņemšanu, atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku militārās infrastruktūras attīstības plāniem, tiek turpināta Zemessardzes bataljonu infrastruktūras pilnveidošana, lai attīstītu militārās spējas, tai skaitā spēju ātri reaģēt, novērst un lokalizēt iespējamo apdraudējumu maksimāli tuvu tā izcelsmes zonai.

Zemessardzes 26. kājnieku bataljona atbildībā ir Madonas un Gulbenes novadi. Bataljona pamatuzdevums ir attīstīt jaunas un uzlabot esošās bataljona kaujas spējas un iemaņas, lai nodrošinātu tā atbildībā esošās teritorijas aizsardzības uzdevumu izpildi, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinātu atbalstu valsts, pašvaldību un civilajām institūcijām.

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Daniela Reihenbaha
Tālrunis: 67335093
E-pasts: Daniela.Reihenbaha@mod.gov.lv