Galda izspēles vingrinājumā veicinās nevalstisko organizāciju izpratni par valsts aizsardzību

03.09.2020
Latvijā
Aizsardzības politika
Informāciju sagatavoja
Preses nodaļa

Rīt, 4. septembrī, Aizsardzības ministrija organizēs galda izspēles vingrinājumu nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu izpratni par nevalstiskā sektora lomu valsts aizsardzībā un visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā.

Galda izspēlē un diskusijās ar nevalstiskajām organizācijām paredzēts izspēlēt dažādus krīzes scenārijus, lai veicinātu izpratni par mūsdienu apdraudējumiem un ievainojamībām, kā arī pamatotu nepieciešamību pēc sabiedrības noturības un visas sabiedrības iesaistes valsts aizsardzībā. 

“Latvijas nevalstiskajām organizācijām ir būtiski praktiski iesaistīties Latvijas valsts aizsardzības stiprināšanā un iedzīvotāju patriotisma veicināšanā,” uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks. “Augstu vērtēju līdzšinējo aizsardzības nozares sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un nevalstiskā sektora atsaucību visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas laikā.”

“Mums ir svarīga sabiedrības spēja sagatavoties un spēt pārvarēt dažādas krīzes situācijas, tādēļ Aizsardzības ministrija regulāri dažādos formātos sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām kopīgi domājot valsts aizsardzību. Šī sadarbība sekmē nevalstiskā sektora izpratni par tā lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā, kā arī  ļauj pārbaudīt un pilnveidot šo organizāciju spējas un resursus potenciālās krīzes situācijās,” skaidro aizsardzības ministrs A.Pabriks.

Visaptverošā valsts aizsardzība paredz stiprināt aizsardzības spējas sasaistē ar valsts un sabiedrības gatavību organizēties un pārvarēt krīzes, tādējādi viens no visaptverošās valsts aizsardzības mērķiem ir sadarbības stiprināšana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem.

Aizsardzības ministrija regulāri iesaista nevalstiskā sektora pārstāvjus diskusijās par valsts aizsardzības jautājum. 2011. gadā Aizsardzības ministrija uzsāka praksi rīkot publiskās diskusijas par Valsts aizsardzības koncepcijas saturu pirms dokumenta sagatavošanas un iesniegšanas Saeimā. Vairākas publiskās diskusijas visā Latvijā norisinājās arī par jauno Valsts aizsardzības koncepciju, ko jau šā gada augustā apstiprināja Ministru kabinets.

Laika posmā no 2019. līdz 2020. gadam Aizsardzības ministrija organizējusi vairākas sanāksmes ar nevalstiskajām organizācijām par turpmākajām sadarbības iespējām. Pērn rudenī nevalstiskā sektora pārstāvji piedalījās ikgadējās valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācībās “Kristaps”. Savukārt šā gada februārī norisinājās atsevišķs 12 stundu apziņošanas vingrinājums, lai pārbaudītu nevalstisko organizāciju spējas informēt sabiedrību par svarīgām ziņām hipotētiskā krīzes situācijā. Lai veicinātu savstarpēju viedokļu apmaiņu starp dažādiem sektoriem, arī nevalstisko organizāciju pārstāvji tika aicināti uz elektroniskā bukleta “Kā rīkoties krīzes situācijā” satura pilnveidošanas apspriedēm. 

Lai veicinātu nevalstiskā sektora iesaisti valsts aizsardzības stiprināšanā un visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā, vingrinājumus nevalstiskajām organizācijām Aizsardzības ministrija plāno rīkot arī turpmāk.

Informatīvi:

Pirmajā apziņošanas vingrinājumā par krīzi reaģē vairāk nekā 4000 cilvēku 
www.sargs.lv/lv/latvija/2020-02-19/pirmaja-apzinosanas-vingrinajuma-par…;

Eksperti: Bukletā “Kā rīkoties krīzes situācijā” iekļauti padomi, lai pārvarētu jebkuru krīzi 
www.sargs.lv/lv/sabiedriba/2020-06-03/eksperti-bukleta-ka-rikoties-kriz…;

Ministru kabinets apstiprina Valsts aizsardzības koncepciju 
www.sargs.lv/lv/nozares-politika/2020-08-18/ministru-kabinets-apstiprin…

Informāciju sagatavoja: 
Anete Gnēze
AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67335093, 26474087
E-pasts: anete.gneze@mod.gov.lv